با برگزاری نخستین مجمع و انتخابات هیات مدیره، کانون کشوری مراکز مشاوره کارآفرینی، رسما کار خود را آغاز کرد. این مجمع در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۸  در سالن همایش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور روسا و نمایندگان انجمن های صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان ها، مدیرکل توسعه کار آفرینی وزارت و ناظرین این وزارتخانه، برگزار شد. در این مجمع، ۱۰ انجمن استانی حضور داشتند. کانون کشوری مراکز مشاوره کارآفرینی، تشکل صنفی کشوری مراکز مشاوره کارآفرینی می باشد که رسالت آن سازماندهی و هماهنگی امور مراکز مشاوره کارآفرینی در سطح کشوری می باشد. این کانون متشکل از انجمن …

ادامه مطلب

پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز مشاوره،  اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران و انتخابات هیات مدیره انجمن، جلسه هیات مدیره در تاریخ ۹۸/۴/۹ برگزار شد. در این جلسه، دکتر غلامرضا حبیبی، مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی فرزان، با رای اعضای هیات مدیره، به ریاست انجمن مراکز مشاوره کارآفرینی استان تهران، انتخاب شد. دکتر غلامرضا حبیی در دوره گذشته نیز به عنوان رئیس و نایب رئیس هیات مدیره این انجمن، ایفای نقش نموده بود. در همین جلسه، دکتر داود فدایی به عنوان نایب رئیس، مهندس امیر منصوری جلیلیان به عنوان دبیر و دکتر حامد افشاری به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند. …

ادامه مطلب

جلسه مجمع عمومی انجمن مراکز مشاوره،  اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران و انتخابات هیات مدیره انجمن با حضور مدیران مراکز مشاوره کارآفرینی استان و همچنین مسئولین ستادی وزارت کار و همچنین  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در تاریخ ۹۸/۳/۲۷ در محل سال اجتماعات این اداره کل، برگزار شد. دکتر داود فدایی، مهندس امیر منصوری، دکتر حامد افشاری و دکتر صنم السادات فرنودی و دکتر غلامرضا حبیبی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند. دکتر ایمان مصدری و دکتر وحید سعدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گشتند. همچنین با رای مجمع،دکتر بابک محمدزاده به عنوان بازرس …

ادامه مطلب