با همت انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران و مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی فرزان، دومین شماره خبرنامه الکترونیک کسب و کار و کارآفرینی ایران منتشر شد.

 

خبرنامه الکترونیک کارآفر، در برگیرنده اخبار و مطالب کاربردی، در زمینه های کسب و کار و کارآفرینی است. این خبرنامه الکترونیک با شمارگان 40.000 نسخه، توسط انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران و مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی فرزان، منتشر می شود.

 

در این شماره اخباری از انجمن را در کنار اخبار زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی کشور می خوانید.

 

انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران، تشكل غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است  که در سال 1395 تاسیس گشته است. این انجمن، نهاد صنفی متشکل از مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، شتابدهنده ها، کافه های کارآفرینی و فضاهای کاری مشترک در استان تهران می باشد.

 

هم اکنون بیش از 100 مرکز در استان تهران مشغول فعالیت هستند. این مراکز، مجموعا صدها هیات علمی و کارشناس و نیروی پشتیبان دارند که ماموریت آنها ارائه مشاوره و پشتیبانی از کارآفرینان در سطح استان تهران است و هر ساله هزاران مشاوره و خدمات متنوع به بنگاه های اقتصادی و فعالان کسب و کار، ارائه می کنند. کلیه مراکز، دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.