دستورالعمل اجرایي تاسيس “مراکز مشاوره و خدمات كارآفريني” در چهل و سومين نشست شوراي عالي اشتغال در تاریخ 90/4/19  به تصويب رسيد و از سوي مقام عالي وزارت، جهت اجرايي شدن به استان­ ها ابلاغ گرديد. هدف ازایجاد مراکز مذکور به شرح ذیل است:

 توسعه فعاليت هاي کارآفرينانه با توجه به مزيت ها و ظرفيت هاي اقتصادي کشور
 افزايش سهم فعاليت هاي کارآفرينانه در توليد ناخالص داخلي سرانه
 ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت­های کارآفرینانه و تولید
 ارائه مشاوره هاي تخصصي مبتني بر دانش كاربردي و نوآوري به صاحبان ايده، کارآفرینان و متقاضيان ايجاد بنگاه­هاي اقتصادي

 

لذا مراكز مشاوره، اطلاع­ رساني و خدمات كارآفريني به منظور تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده های نوآورانه، هدايت صاحبان سرمايه و ایده در چارچوب طرح­هاي نوآورانه و بازارپذير و ارائه مشاوره­ هاي تخصصي به کارآفرینان با رویکرد افزايش رقابت­پذيري در بازارهای هدف و… ایجاد شده است.

 

در حال حاضر بیش از 300 مرکز در 31 استان کشور موفق به اخذ مجوز شده و فعال می باشند. این مراکز در زمینه تهیه و اجرای طرح کسب و کار ، هدايت صاحبان سرمايه و ایده در چارچوب طرح­هاي نوآورانه و بازارپذير کسب و کار، ارائه مشاوره به متقاضيان در خصوص مباحث قانوني و حقوقي و ارائه راهکارهای تامين مالي طرح­ هاي نوآورانه، ارزيابي همه­ جانبه(فني- اقتصادي) طرح­ هاي نوآورانه و تبيين فرايندهاي مدت و شاخص های سودآوری، ارايه مشاوره به منظور جذب فناوری­ های نوین، به کارگیری تكنولوژي­ های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه­ هاي اقتصادي، ارائه خدمات مشاوره­ ی آموزشی، برنامه­ ريزي و مديريتي، ارائه مشاوره­ هاي تخصصي به کارآفرینان با رویکرد افزايش رقابت­ پذيري در بازارهای هدف، فعالیت می نمایند.

براساس گزارشات برخی از استانها فعالیت­هاي انجام شده توسط مراکز مذکور منجر به ایجاد و اجرای پروژه­ های نو، افزایش بهره­ وری، ایجاد اشتغال، عدم هدر رفت سرمایه، رشد اقتصادی و … در سطح استان­ ها شده است. لیکن عملکرد مذکور همه مراکز را در بر نمی گیرد و میزان فعالیت مراکز و موفقیت آنها در انجام مسئولیت ها با هم متفاوت می باشد.