اینستاگرام انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران، با عنوان tpace.ir، به آدرس زیر، کار خود را آغاز کرد:
https://instagram.com/tpace.ir?igshid=NGExMmI2YTkyZg==

از تمامی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران (شامل شتابدهنده ها، فضاهای کاری مشترک، کافه های کارآفرینی و مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی) دعوت می شود تا اخبار مهم خود را جهت اطلاع رسانی در صفحه اینستاگرام انجمن، برای روابط عمومی انجمن، ارسال نمایند.

شماره واتساپ جهت ارسال اخبار:
09395004587