نخستین جلسه از دوره سوم هیات مدیره انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران با حضور اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ برگزار شد و سمت های هیات مدیره و برنامه های آتی مشخص شدند.

در این جلسه، با رای اعضای هیات مدیره، آقای دکتر غلامرضا حبیبی، مجددا به عنوان رئیس انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران انتخاب شد. همچنین آقای دکتر مجید سیاری به عنوان نایب رئیس، آقای مهندس امیر منصوری جلیلیان به عنوان دبیر و خانم آنا یارعلی به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند. در این جلسه، آقای محمدحسین قربانی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای دکتر بابک محمدزاده به عنوان بازرس انجمن نیز حضور داشتند.

پیش از این و در تاریخ نهم شهریور ماه، جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار شده بود و با رای اعضای انجمن، ترکیب هیات مدیره و بازرس انجمن، تعیین شده بودند.

در جلسه هیات مدیره همچنین پیرامون سیاست های کلی هیات مدیره در دوره جدید، تدوین برنامه 100 روزه نخست فعالیت هیات مدیره، برنامه درازمدت انجمن، برنامه جلسات آتی هیات مدیره و …. بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه، همچنین به پشنهاد یکی از مراکز عضو، حمایت و مشارکت انجمن در برگزاری اولین سمینار “کارخانه های نوآوری و تحول دیجیتال” به تصویب هیات مدیره رسید. این سمینار در آذر ماه سال جاری مقارن با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.