همکاران گرانقدر، اعضای ارجمند انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران

با سلام و ارادت فراوان
اینک که هیات مدیره دوم انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران به ایستگاه پایانی ماموریت خود رسیده است خدا را شاکریم که در قدم آخر، مجامع فوق العاده و عادی انجمن با نظم و کیفیتی مثال زدنی، مزین به حضور و مشارکت شما سروران گرامی، برگزار شد و هیات مدیره دوره سوم انجمن نیز با رای شما انتخاب گردید.

بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس ویژه خود را از تک تک مدیران مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، خصوصا یاران و همراهانی که در مجمع عمومی انجمن، حضور یافته و در آمادگی برای مجمع و برگزاری آن، مشارکت داشتند اعلام می داریم.

همچنین رای قاطع شما به رئیس و دبیر انجمن، به منزله “رای اعتماد” و نشانه حمایت تان از تلاش های مجدانه هیات مدیره در دوره سه ساله اخیر است.

رای شما مسئولیتی گرانسنگ بر دوش ماست. مزید امتنان است اگر در ادامه راه نیز از این عقل جمعی و مشارکت گروهی، بهره مند باشیم؛ چرا که تحول مثبتی ایجاد نخواهد شد مگر با مشارکت یکایک مراکز…

در انتها، مراتب تبریک خود را حضور کلیه منتخبین هیات مدیره و بازرسان دوره سوم تقدیم می داریم و از پیشگاه ایزد منان، توفیق روزافزون هیات مدیره جدید را جهت اعتلای جامعه کارآفرینی، خصوصا اعتلای مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، خواستاریم.