جلسه مجمع عمومی و انتخابات سومین دوره هیات مدیره انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران، روز نهم شهریورماه برگزار شد.

این جلسه با حضور قریب به اتفاق مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی عضو انجمن، تشکیل شد. در ابتدای مجمع، اصلاحات پیشنهادی هیات مدیره در متن اساسنامه انجمن، مطرح گشت و پس از بحث و بررسی و اعمال نظرات اعضا، به تصویب رسید.

سپس گزارش هیات مدیره، توسط آقای دکتر غلامرضا حبیبی رئیس انجمن، ارائه شد و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه، ضمن معرفی کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن، انتخابات، برگزار شد و بر این اساس، افراد ذیل به ترتیب، حائز اکثریت آرا برای عضویت در هیات مدیره شدند:

اعضای اصلی هیات مدیره:

  • آقای دکتر غلامرضا حبیبی (موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان)
  • آقای دکتر مجید سیاری (موسسه ماهان)
  • آقای مهندس امیر منصوری (گروه همکاری های اقتصادی اگست)
  • آقای محمدحسین قربانی ساوجی (شرکت جامع پرداز دانا – آریاداناک )
  • خانم خدیجه یارعلی (شرکت توسعه خلاقیت و نوآوری زنان و جوانان اکسین مانا)

اعضای علی البدل هیات مدیره:

  • آقای دکتر محسن احمدپور (شرکت راهکار هوشمند صبا – مرکز نوآوری صبا)
  • آقای دکتر وحید سعدی (شرکت نوآوران خلاق کسب و کار ناب)

همچنین نتیجه آرای انتخابات بازرس انجمن به شرح ذیل است:
بازرس اصلی: آقای دکتر بابک محمدزاده (شرکت بین المللی توسعه کسب و کار ایرسا)
بازرس علی البدل: آقای مهندس سهیل جباری (شرکت درسا صنعت تهران)

رای قاطع اعضا به رئیس و دبیر انجمن، به منزله “رای اعتماد” و نشانه حمایت از تلاش های مجدانه هیات مدیره در دوره سه ساله اخیر است.

متعاقب برگزاری مجمع، رئیس، دبیر و هیات مدیره، با انتشار پیامی، از حضور و مشارکت اعضا در مجمع و انتخابات، قدردانی و تشکر کردند.

 

 

4A9A8921
4A9A8838
4A9A8819
4A9A9076
4A9A9068
4A9A8826
4A9A8829
4A9A8867
4A9A8881
4A9A8886
4A9A8889
4A9A8903
4A9A8922
4A9A9068
4A9A8923
4A9A8938
4A9A9067
4A9A9073
4A9A9076
4A9A8837
4A9A8884
4A9A8894
4A9A8908
4A9A8911
4A9A8923
4A9A8926
4A9A8935
4A9A9038
4A9A8802
4A9A8826
4A9A8878
previous arrow
next arrow