با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، نخستین جلسه برنامه ریزی همایش های انجمن در سالن کنفرانس مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ماهان برگزار شد.

در این جلسه، از اعضای هیات مدیره انجمن دکتر غلامرضا حبیبی رئیس انجمن، دکتر سیاری نایب رئیس انجمن، مهندس امیر منصوری عضو هیات مدیره و دبیر انجمن و خانم دکتر یارعلی عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن حضور داشتند.

همچنین از میان مدیران علاقمند و منتخب مراکز که پیش از این آمادگی خود را برای همکاری در برگزاری همایش اعلام کرده بودند دکتر فریبا جوان رئیس انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی اصفهان و مدیر تعاوني همياران انديشه ساز پايا، دکتر افشین پاک نهال مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی كارا الكترونيک مبنا، دکتر خسرو پيری مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی علم گستر امين جندی شاپور و دکتر بیگدلی مدیر مرکز مشاوره و خدمات تعاوني خدمات ضمانت سرمايه گذاری تعاون در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه تصمیم گرفته شد همایش در گام نخست به شکل پنل های تخصصی (Expert Panel) در موضوعات دارای اولویت برای انجمن با حضور مدیران منتخب مراکز، مشاوران خبره و کارشناسان دانشگاهی و دولتی در حوزه مورد نظر برگزار شود. برای دعوت از مدعوین خارج از انجمن، مکاتباتی با سازمان ها و مراکز دولتی و دانشگاهی صورت خواهد گرفت. همچنین تصمیم گرفته شد متناسب با موضوع پنل، از مشتریان بالقوه از صنعت، جهت عضویت در پنل ها و کمیسیون های تخصصی دعوت شود.

همچنین بنا شد روش شناسی و نحوه برگزاری پنل ها و خروجی مورد انتظار از آنها در قالب یک مستند، تهیه و در اختیار برگزار کنندگان و اعضای پنل قرار گیرد.