دستورالعمل اجرایی تاسیس "مراکز مشاوره، اطلاع­ رسانی و خدمات کارآفرینی" در چهل و سومین نشست شورای عالی اشتغال در تاریخ ۹۰/۴/۱۹  به تصویب رسید و از سوی مقام عالی وزارت، جهت اجرایی شدن به استان­ ها ابلاغ گردید. هدف ازایجاد مراکز مذکور به شرح ذیل است:

 توسعه فعالیت های کارآفرینانه با توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور
 افزایش سهم فعالیت های کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی سرانه
 ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت­های کارآفرینانه و تولید
 ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به صاحبان ایده، کارآفرینان و متقاضیان ایجاد بنگاه­های اقتصادی


لذا مراکز مشاوره، اطلاع­ رسانی و خدمات کارآفرینی به منظور تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده های نوآورانه، هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح­های نوآورانه و بازارپذیر و ارائه مشاوره­ های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت­پذیری در بازارهای هدف و… ایجاد شده است.


در حال حاضر بیش از ۳۰۰ مرکز در ۳۱ استان کشور موفق به اخذ مجوز شده و فعال می باشند. این مراکز در زمینه تهیه و اجرای طرح کسب و کار ، هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح­های نوآورانه و بازارپذیر کسب و کار، ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهای تامین مالی طرح­ های نوآورانه، ارزیابی همه­ جانبه(فنی- اقتصادی) طرح­ های نوآورانه و تبیین فرایندهای مدت و شاخص های سودآوری، ارایه مشاوره به منظور جذب فناوری­ های نوین، به کارگیری تکنولوژی­ های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه­ های اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره­ ی آموزشی، برنامه­ ریزی و مدیریتی، ارائه مشاوره­ های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت­ پذیری در بازارهای هدف، فعالیت می نمایند.

براساس گزارشات برخی از استانها فعالیت­های انجام شده توسط مراکز مذکور منجر به ایجاد و اجرای پروژه­ های نو، افزایش بهره­ وری، ایجاد اشتغال، عدم هدر رفت سرمایه، رشد اقتصادی و … در سطح استان­ ها شده است. لیکن عملکرد مذکور همه مراکز را در بر نمی گیرد و میزان فعالیت مراکز و موفقیت آنها در انجام مسئولیت ها با هم متفاوت می باشد.