آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، کوچه شهید صیامی، پلاک۱۷

 

تلفن: ۶۶۵۹۷۴۶۴ – ۶۶۵۹۷۴۶۳ – ۶۶۴۲۳۱۰۱ – ۶۶۹۱۹۲۰۶ – ۶۶۴۳۹۴۶۳ – ۶۶۵۶۳۱۷۴   

دورنگار : ۶۶۴۲۳۳۰۴

پست الکترونیک: tehranpace@gmail.com