شبیری مدیرعامل شرکت ایجاد کاران مهر وابسته به صندوق کارآفرینی امید و حبیبی دبیر کانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی دیدار و در زمینه همکاری های مشترک میان صندوق کارآفرینی امدی و کانون مراکز مشاوره کارآفرینی گفتگو کردند.

این دیدار پیرو مذاکرات قبلی میان صندوق کارآفرینی امید و کانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی صورت گرفت.

کانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی، کانون صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات  کارآفرینی در سطح کشور می باشد که هم اکنون انجمن های صنفی استانی و بیش از 400 مرکز مشاوره کارآفرینی را در سطح کشور نمایندگی می نماید. ماموریت مراکز مشاوره کارآفرینی، حمایت و پشتیبانی از کارآفرینان، و ارائه مشاوره به استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و بنگاه های تولیدی و صنعتی را بر عهده دارند.

شرکت ایجادکاران مهر، از شرکت های وابسته به صندوق کارآفرینی امید است. ماموریت این شرکت، در حوزه های ارایه خدمات فنی، مالی و مشاوره ای، آموزشی و تحقیقاتی و توانمند سازی و بازاریابی در حوزه وظایف اشتغال و کارآفرینی و تهیه طرح های توسعه اقتصاد و منطقه ای و توسعه کسب و کار – برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی – انجام عملیات در راه اندازی کارگاه های بسته بندی و تکمیل محصولات روستایی و خرد و کوچک و خانگی – انجام عملیات در برندسازی و توسعه برندهای محلی و منطقه ای، ارتقاء مکانیزاسیون و کار جهت فناوری در تولید محصولات روستایی و شهری – انجام عملیات در حمایت از استارت آپ ها و شتاب دهنده های کسب و کار می باشد.