حیاتی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی کشور، همکاری مراکز مشاوره کارآفرینی با واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را راه حلی مناسب برای تسریع موانع تولید عنوان کرد.

در این جلسه که با حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های کشور و حبیبی دبیرکانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی و رییس مراکز مشاوره کارآفرینی استان تهران برگزار شد حیاتی گفت: در 18 شهرک صنعتی استان تهران بیش از  5500 واحد بهره بردار وجود دارد که متاسفانه  تعدادی از آنها تعطیل می باشد. 60 درصد از این واحدها مشکل کمبود نقدینگی دارند و 40 درصد نیز به علت مشکلات تامین مواد اولیه و ماشین آلات، اختلافات بیمه و مالیات غیرفعال هستند که این مشکلات برای واحدهای صنعتی سایر استانهای کشور نیز وجود دارد.

حیاتی در ادامه افزود:  مراکز مشاوره وابسته به سازمان سمت و سازمان مدیریت دارای مجوز مشاوره کسب و کار در سامانه ستاد ایران هستند و امید می رود با افزودن مراکز مشاوره کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مراکز مورد تایید این سامانه، واحدهای صنعتی از مشاوره های آنها نیز بهره مند شوند.

همچینین حبیبی با تشریح فعالیت های مراکز مشاوره کارآفرینی در ادامه  افزود: در کشور 400 مرکز مشاوره کارآفرینی زیر نظر به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وجود دارد. وی افزود: مراکز مشاوره کارآفرینی در اکوسیستم کسب و کار باید جایگاه مناسب خود را پیدا کنند و امیدواریم همکاری با شرکت شهرکهای صنعتی، منجر به شناخت بیشتر واحدهای صنعتی با مراکز مشاوره کارآفرینی در کشور  شود.

حبیبی در پایان یادآور شد: با مشاوره  به واحدهای صنعتی در زمینه عارضه یابی، کمک به رفع مشکلات واحدهای تامین، تولید، فروش، بیمه و مالیات می توان کمک شایانی به احیای واحدهای بحران زده و در شرف بحران کرد تا  باعث رونق تولید در واحدهای تولیدی در کشور باشیم.